jumlah yang memiliki i’rob dan jumlah yang tidak memiliki i’rob

Berikut ini adalah tarjamah dari pembahasan nahwu tentang jumlah yang memiliki i’rob dan jumlah yang tidak memiliki i’rob yang terdapat dalam kitab ” NAHWU TA’LIMI “. Sem0ga Bermanfa’at,,, cekid0t ^^

* Jumlah yang mempunyai kedudukan dalam i’rob ada 8 yaitu:
1. الجملة التي تقع خبرا (Jumlah yang terletak sebagai khobar)
Contoh:
الطّالِبُ يَكْتُبُ الدَّرْسَ
يكتب : fi’il mudzori’ alamat rofa’nya dhommah ,failnya adalah dzomir mustatir jawaz mengira-ngirakan lafadz “dia”. Dan jumlah yang terdiri dari fi’il dan fail itu bermakhal rofa’ sebagai khobar.
2. الجملة التى تقع حالا (Jumlah yang terletak sebagai haal)
Contoh:
وقال تعالى:     
: يبكون Fi’il mudzori’ dibaca rofa’ alamatnya tetapnya nun, karena termasuk af’alul khomsah, dan wawu jama’ adalah dzomir muttashil menempati makhal rofa’ sebagai fa’il. Jumlah yang terdiri dari fi’il dan fa’il itu mempunyai makhal nashob sebagai haal.

3. الجملة الواقعة مفعولا (Jumlah yang terletak sebagai maf’ul)
a. Menempati makhal nashob (مقول القول)
              
إنّي : Huruf taukid nasab mabni fathah yang dikira-kirakan untuk makhal isytighol dengan kasroh yang sesuai, ya’ adalah dzomir muttashil bermakhal nashob sebagai isimnya “إنّ”.
أعلم : Fiil mudzori’ dibaca rofa’ alamatnya dzommah. Dan sebagai fa’il mustatir wujub mengira-ngirakan dzomir “ana”, dan jumlah yang terdiri dari fi’il dan fa’il mempunyai makhal rofa’ karena sebagai khobar “inna”, dan jumlah dari isim dan khobarnya “إنّ” bermakhal nasob .
b. – Menempati makhal nashob sebagai maf’ul bih kedua “ dzonna dan saudaranya”. Contoh:
اظنّ الطالب يجتهد في الدراسة
يجتهد : Fiil mudzori’, dibaca rofa’ tandanya dzommah, dan sebagai fail karena dzomir mustatir wujub yang mengira-ngirakan lafadz “dia”, dan jumlah yang terdiri dari fi’il dan fa’il mempunyai makhal nashob karena sebagai maf’ul bih yang kedua.

4. الجملة الواقعة مضاف اليه.
Contoh:
     …….
تبيض : Fiil mudzori’ dibaca rofa’, alamat rofa’nya dzommah.
وجوه : Fail dibaca rofa’, alamat rofa’nya dzommah, dan jumlah yang terdiri dari fi’il dan fa’il mempunyai makhal jar karena mudzof ilahi.

5. Kalimat yang terletak setelah “الفاء” atau “إذا” alfajaiyah sebagai jawaban untuk syarat sukun, dan kedudukannya adalah jazm.
Contoh:
Pada firman Allah dalam Surat Al-Anfal 39.
      .
فإن : الفاء واقعة في جواب الشرط، حرف مبني على الفتح، و (إن) حرف توكيد و نصب مبني على الفتح.
الله : لفظ الجلالة اسم (إن) منصوب و علامة نصبه الفتحة.
بصير : خبر (إن) مرفوع و علامة رفعه الضمة، و الجملة من (إن) و اسمها و خبرها في محل جزم جواب الشرط.
Contoh yang terkait dengan “إذا” alfajaiyah, pada firman Allah Surat Ar-Ruum 36.
        .
هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
يقنطون : فعل مضارع مرفوع و علامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، و واوالجماعة ضمير مثصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، و الجملة من الفعل و الفاعل في محل رفع خبر، و الجملة من المبتدأ و الخبر في محل جزم جواب الشرط.
6. kalimat yang terletak sebagai sifat.
Contoh:
Pada firman Allah dalam Surat Ali Imron ayat 110.
  •  ••
أخرجت : (أخرج) فعل ماض مبني على الفتح، و هو مبني للمجهول، و نائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره “هي” و الجملة من الفعل و نائب الفعل في محل جر صفة ل (أمة) و التاء للتأنيث، حرف مبني على السكون.

7. kalimat yang mengikuti kalimat yang memiliki i’rob.
Contoh:
عليّ نجح ورسب زيد.
ورسب : الواو حرف عطف مبني على الفتح، و “رسب” فعل ماض مبني على الفتح.
زيد : فاعل مرفوع و علامة رفعه الضمة، و الجملة من الفعل و الفاعل معطوفة على جملة “نجح”، في محل رفع، لأن جملة “نجح” في محل رفع خبر المبتدأ “عليّ”.

* Jumlah Yang Tidak Memiliki I’rab
Ada 8, yaitu:
1. : الجملة الإبتدائيةJumlah yang terletak di awal kalimat.
Contoh: عليٌ مجتهدٌ
إعرابه:

عليٌ :مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة.
مجتهدٌ : خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب إبتدائية.
2. : الجملة الإستئنافيةJumlah yang terputus pengertianya dengaan jumalah sebelumnya.
         •  Contoh:
 •         

3. : الجملة الإعتراضيةJumlah yang berlawanan antara 2 hal yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk menguatkan/ memperjelas/ memperbaiki kalimat.ada hubungan ma’na pada kalimat antara bagiannya.
Ada 9 tempat:
a. Antaraالفعل- الفاعل
Contoh: جاء أظنُ عليٌ
b. Antara المبتدأ- الخبر
Contoh: عليٌ أظنُ مجتهدٌ
c. Antara الفعل – المفعول
Contoh: و بُدِلَتْ-وَ الدهْرُ ذُوْ تَبْدِلْ- هيفاً دبوراً بالصَباَ والشَمألِ
d. Antara الشرط-الجواب
Contoh:
   •                

e. الجملة المعترضة بين القسم وجوابه
Contoh:
      
     
   
f. بين الموصوف و الصفة
Contoh:
     
g. بين الإسم الموصولة وصلته
Contoh : جاء الذِّيْ-أَظُنُّ-نَجَحَ
h. الجملة المعترضة بين أجزاء صلته
Contoh:
         •                 •     

i. الجملة المعترضة بين جملتين مستقلتين
Contoh:
                         •      
4. : الجملة التفسيريةjumlah yang menjelaskan lafadz sebelumnya.
Contoh:

    •             
5. جملة جواب القسم(jumlah jawab qosam)
Contoh :
     •   
I’robnya :
إنك : (إن) حرف توكيد ونصب مبني على الفتح, والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب إسم (إن)
لمن : اللام المزحلقة حرف مبني علي الفتح, و(من) حرف جر مبني على السكون الذي حرك الى الفتح منعا من إلتقائ الساكنين
المرسلين : إسم مجرور ب (من) وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر السالم , والجار و المجرور متعلق بمحذوف جبر (إن), والجملة من (إن) و إسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب جواب القسم
إنك : ( إن ) huruf taukid dan nasob, mabni fathah. Dan الكاف dhomir muttasil mabni fathah dalam mahal nasob isimnya ( إن )
لمن : اللام المزحلقة , huruf mabni fathah, (من), huruf jer mabni sukun yang diharokati fathah untuk menjaga bertemunya dua huruf yang mati.
المرسلين : isim yang dijerkan dengan (من) dan tanda jernya dengan (الياء) karena جمع مذكر السالم ,
6. الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جاوم (jumlah yang jatuh sebagai jawab bagi syarat selain jazem) seperti (إذ) , (لو) , (لولا) , (إذا).
Contoh :
    •    
I’robnya:
فرح : fi’il madhi mabni fathah, dan fa’il dhomir mustatir yang mengira-ngirakan dhomir (هو). Dan jumlah dari fi’il dan fa’il tidak memiliki mahal I’rob jawab syarat.
Dan contoh lagi dalam surat al-baqoroh ayat 251
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدة اللأرض
Jumlah yang jatuh sebagai jawab syarat ………
7. جملة صلة الموصول
Contoh : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقموا تتنزل عليهم الملئكة
I’robnya:
قال : fi’il madhi mabni dhummah , dan واو dhomir muttasil dalam mahal rofa’ sebagai fa’il. Dan jumlah dari fi’il dan fa’il tidak memiliki I’rob karena صلة الموصول .
dan contoh lagi dalam surat al-kahfi ayat 1
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتب
I’robnya:
أنزل : fi’il madhi mabni fathah , dan fa’il dhomir mustatir yang mengira-ngirakan dhomir هو . dan jumlah dari fi’il dan fa’il tidak memiliki I’rob karena صلة الموصول.
8. الجملة التابعة لما لا محل له من الإعراب ( jumlah yang mengikuti pada huruf yang tidak memiliki I’rob.
Contoh : قام زيد وقعد علي
I’robnya :
قام : fi’il madhi mabni fathah
زيد : fa’il yang dirofa’kan dan tanda rofa’nya adalah dhummah, dan jumlah dari fi’il dan fa’il tidak memiliki I’rob karena jumlah ibtida’iyah
وقعد : الواو huruf ‘athof mabni fathah, dan قعد, fi’il madhi mabni fathah.
علي : fa’il yang dirofa’kan dan tanda rofa’nya dengan dhummah, dan jumlah dari fi’il dan fa’il tidak memiliki I’rob karena sebagai ma’thuf pada jumlah ibtidaiyah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s